Privacy en cookie beleid

Laatste gewijzigd op 22 Mei 2018.

Het beschermen van de privacy van gebruikers op onze site is belangrijk voor ons. Dit beleid inzake Privacy & Cookies op het Internet is bedoeld u te informeren over de manier waarop Kumina persoonlijke informatie op deze website verzamelt en gebruikt.

1. Uw rechten
2. Het verzamelen en gebruiken van informatie
3. Cookie statement
4. Contact

1. Uw rechten

De General Data Protection Regulation (AVG) geeft u als burger de volgende rechten:

 • Recht op toegang - het recht om geïnformeerd te worden over- en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken
 • Recht op rectificatie - het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • Recht op verwijdering - het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen
 • Recht op bezwaar - het recht om op elk moment om redenen betreffende uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens

2. Het verzamelen en gebruiken van informatie

Kumina kan de volgende soorten informatie over u verzamelen wanneer u de websites van Kumina gebruikt:

 • Persoonsgegevens die u ons direct verstrekt:

  Dit betreft informatie die u met specifieke toestemming aan ons verstrekt door een online contactformulier in te vullen. Hierbij verzamelen we alleen de gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: Uw naam, emailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer en informatie over uw aanvraag aan ons.

  Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u te voorzien van de informatie die u van ons vraagt. Uw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor ongevraagde commerciële doeleinden en niet met derden gedeeld.

 • Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Kumina-sites gebruikt

  Kumina maakt gebruikt van Google Analytics om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers gebruik maken van onze websites. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en worden niet toegepast voor profilering. In hoofdstuk 3.2. kunt u terugvinden welke maatregelen Kumina heeft genomen m.b.t. Google Analytics om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. De gegevens die wij verzamelen kunnen omvatten:l:

  • Technische informatie betreffende uw browser, besturingssysteem en/of systeeminstellingen
  • Informatie over uw locatie, geslacht en leeftijd
  • Informatie over de frequentie en duur van uw bezoeken aan onze website en hoe u met onze website omgaat.

  Deze informatie kan worden gebruikt om:

  • Om u in staat te stellen gebruik te maken van interactieve elementen van onze website wanneer u dat wilt
  • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de beste manier voor u en uw computer/tablet/smartphone gepresenteerd wordt
  • Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken, met als doel het verbeteren van onze websites

Beveiliging van uw gegevens
Kumina maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

 • We maken gebruiken van beveiligde verbindingen (SSL)
 • Onze datacenters bevinden zich uitsluitend in Nederland. De datacenters vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit.

Bewaartermijn

De persoonlijke gegevens die u aan ons vertrekt via onze online contactformulieren en de geanonimiseerde gegevens die wij via Google Analytics verzamelen worden bewaard tot het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn. Uiteraard kunt u op ieder gewenst moment contact met ons op nemen om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen, of te laten verwijderen. In hoofdstuk 4 vindt u onze contactgegevens.


Verstrekking aan derden

We delen uw persoonsgegevens, en onze analytische gegeven niet met derden, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming – We delen persoonlijke gegevens met derden wanneer u ons toestemming hebt gegeven, of ons gevraagd hebt dit te doen.
 • Om juridische redenen – Bijvoorbeeld in geval van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting of om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Cookie statement

Via onze websites kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies door Kumina worden gebruikt en waarom.

Wat zijn en doen cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.

Cookies op onze websites

Via onze websites worden analytische cookies geplaatst:

 • Cookies voor Google Analytics: Dit zijn cookies van Google als onderdeel van het Google Analytics programma. Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze websites gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van onze websites worden geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Met deze kennis kunnen wij onze websitebezoekers beter begrijpen en de websites verbeteren.

  Kumina heeft op basis van richtlijnen van https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ diverse maatregelen ondernomen m.b.t. Google Analytics om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen:
  • een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
  • het laatste octet van het IP adres wordt gemaskeerd
  • ‘gegevens delen’ is uitgezet

Uitzetten en verwijderen van cookies

Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen. Voor meer informatie over cookies, inclusief manieren om te zien welke cookies ingesteld zijn en hoe u ze kunt beheren, blokkeren en verwijderen, zie www.allaboutcookies.org.

* Dit beleid geldt alleen voor informatie die wij verzamelen op www.kumina.nl en www.blog.kumina.nl. Kumina is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van websites waarmee links bestaan van en naar onze website.

4. Contact

Dank u voor het lezen van ons privacybeleid. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, of een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via het online contactformulier op onze contactpagina, of via backoffice@kumina.nl. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je klacht, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.